Informacje nt. ASF

Następna promesa dla Gminy Klimontów

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora PSP im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie

Wójt Gminy Klimontów ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie, ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów

Czytaj więcej...

Przetarg - remont drogi gminnych

Ogłoszenie nr 551084-N-2017 z dnia 2017-07-14 r.

Gmina Klimontów: „Remont drogi gminnej nr ewid. dz. 230, 233 Konary-Konary Kolonia Rytówka od km 0+032 do km 0+779”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Czytaj więcej...

Odnawialne Źródła Energii w Gminie Klimontów

W nawiązaniu do prowadzonych spotkań informacyjnych z mieszkańcami Gminy Klimontów, dotyczących „Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Klimontów” - możliwości i zasad skorzystania z dofinansowania do inwestycji związanych z budową infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych tj. m.in. instalacje wykorzystujące energię słońca (fotowoltaika, kolektory słoneczne), pompy ciepła, biomasa itp., prosimy zainteresowane osoby o wypełnienie stosownej ankiety, w której można będzie określić swoje preferencje co do rodzaju ewentualnej inwestycji. Ankieta ta dostępna jest w załączniku poniżej.

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.