Informacja o projekcie

Urząd Gminy w Klimontowie informuje, że w związku z realizacją Projektu pn. „Dostęp do Internetu szansą na rozwój Gminy Klimontów” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” 2007-2013, oddał do użytku trzem podległym jednostkom zestawy komputerowe z dostępem do Internetu:

  1. Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie – użyczono 31 szt. zestawów komputerowych z dostępem do Internetu i dwoma drukarkami. Komputery rozmieszczono w 2 salach lekcyjnych i udostępniono uczniom klas od I do VI.
  2. Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie – użyczono 31 szt. zestawów komputerowych z dostępem do Internetu i dwoma drukarkami. Komputery rozmieszczono w 2 salach lekcyjnych i udostępniono młodzieży gimnazjalnej.
  3. Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Klimontowie w Klimontowie – użyczono 11 szt. zestawów komputerowych z dostępem do Internetu i dwoma drukarkami. Komputery rozmieszczono w pomieszczeniach dolnego parteru GOK i udostępniono dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Komputery i internet szerokopasmowy dla mieszkańców gminy Klimontów

Informujemy że, od 02.10.2013 do 23.10.2013 trwa nabór do projektu „Dostęp do Internetu szansą na rozwój Gminy Klimontów”. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 120 gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Klimontów.

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.