Regulaminy handlu podczas Jarmarku na św. Jacka

Regulaminy handlu podczas Jarmarku na św. Jacka

Jarmark na św. Jacka 2017 (katering)

Urząd Gminy w Klimontowie zwraca się z prośbą do zainteresowanych podmiotów o składanie ofert programowych w zamian za wyłączność na handel (katering) w dniach 15-17 sierpnia 2017 roku (wtorek-czwartek) podczas imprezy pn. Jarmark na św. Jacka. Oferta programowa (Gwiazdy Jarmarku 2017) w formie pisemnej w zaklejonych kopertach prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów w terminie do 19.04.2017 roku do godz. 1030. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 1100. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelnie, pismem maszynowym lub nieścieralnym atramentem. Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu: 516086868.

Oferent złoży swoją ofertę w dwóch kopertach - zewnętrznej i wewnętrznej. Zewnętrzna koperta winna być oznaczona w następujący sposób:

Urząd Gminy Klimontów
Jarmark na św. Jacka - katering
nie otwierać przed godz. 1100 dnia 19.04.2017 r.

Wewnętrzna koperta poza oznaczeniami jak wyżej zawierać winna nazwę i dokładny adres oferenta.
Urząd Gminy w Klimontowie zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia wyboru oferty spośród przedstawionych bez podania przyczyny.

XX Jarmark na św. Jacka

Rokrocznie w dniach 15-17 sierpnia w Klimontowie odbywa się Jarmark na św. Jacka. W tym roku patronat nad imprezą objęli: Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski oraz Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Była to XX Jubileuszowa edycja tej imprezy, która z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością i ściąga większą publiczność.

Czytaj więcej...

Regulaminy handlu podczas Jarmarku na św. Jacka

Regulaminy handlu podczas Jarmarku na św. Jacka

Jarmark na św. Jacka 2016

Jarmark na św. Jacka
15-17 sierpnia 2016 r.

Honorowy Patronat:
Wojewoda Świętokrzyski - Agata Wojtyszek
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - Adam Jarubas

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Urząd Gminy w Klimontowie zwraca się z prośbą do zainteresowanych podmiotów o składanie ofert programowych w zamian za wyłączność na handel (katering) w dniach 15-17 sierpnia 2016 roku (poniedziałek-środa) podczas imprezy pn. Jarmark na św. Jacka. Oferta programowa (Gwiazdy Jarmarku 2016) w formie pisemnej w zaklejonych kopertach prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów w terminie do 06.05.2016 roku do godz. 1030. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 1100. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelnie, pismem maszyno0wym lub nieścieralnym atramentem. Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu: 516086868.

Oferent złoży swoją ofertę w dwóch kopertach - zewnętrznej i wewnętrznej. Zewnętrzna koperta winna być oznaczona w następujący sposób:
Urząd Gminy Klimontów
Jarmark na św. Jacka - katering
nie otwierać przed godz. 1100 dnia 06.05.2016 r.

Wewnętrzna koperta poza oznaczeniami jak wyżej zawierać winna nazwę i dokładny adres oferenta.

Urząd Gminy w Klimontowie zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia wyboru oferty spośród przedstawionych bez podania przyczyny.

Jarmark na św. Jacka 2015

Tak jak co roku w dniach 15-17 sierpnia w Klimontowie odbywa się Jarmark na św. Jacka. Jarmark, który z roku na rok ściąga niezliczoną ilość osób chętnych do zabawy, a każdy znajdzie coś dla siebie z bogatego programu. Honorowy Patronat nad tegoroczną edycją Jarmarku objęli Wojewoda Świętokrzyski – Bożentyna Pałka-Koruba i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas.

Czytaj więcej...

Jarmark na św. Jacka 2015

Regulaminy stoisk w trakcie Jarmarku na św. Jacka

Regulaminy stoisk handlowych oraz regulamin stoisk dla twórców ludowych w trakcie Jarmarku na św. Jacka w dniach 15-17.08.2015

Regulamin stoisk dla twórców ludowych.
Regulamin stoisk handlowych.

Oferty programowe na Jarmark na św. Jacka

Urząd Gminy w Klimontowie zwraca się z prośbą do zainteresowanych podmiotów o składanie ofert programowych w zamian za wyłączność na handel (katering) w dniach 15-17 sierpnia 2015 roku podczas imprezy pn. Jarmark na św. Jacka. Oferta programowa (Gwiazdy Jarmarku 2015) w formie pisemnej w zaklejonych kopertach prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów w terminie do 27 kwietnia 2015 roku do godz. 1030. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 1100. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelnie, pismem maszynowym lub nieścieralnym atramentem. Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu: 516086868.

Oferent złoży swoją ofertę w dwóch kopertach - zewnętrznej i wewnętrznej. Zewnętrzna koperta winna być oznaczona w następujący sposób:
Urząd Gminy Klimontów
Jarmark na św. Jacka - katering
nie otwierać przed godz. 1100 dnia 27.04.2015 r.

Wewnętrzna koperta poza oznaczeniami jak wyżej zwierać winna nazwę i adres oferenta.
Urząd Gminy w Klimontowie zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia wyboru oferty spośród przedstawionych bez podania przyczyny.

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.