Skarbnik

Sobolewska Anna

ul. dr Zysmana 1, 27-640 Klimontów
tel. 158661006 158661100
fax. 158661847
email: skarbnik@klimontow.pl

Zadania Skarbnika

Skarbnik kieruje pracą Referatu Finansowo - Księgowego i Podatkowego, pełni funkcję głównego księgowego budżetu gminy i Kierownika Referatu.
Do zadań Skarbnika należą:
  1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
  2. kierowanie pracą Referatu Finansowo - Księgowego i Podatkowego,
  3. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,
  4. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstaniezobowiązań pieniężnych,
  5. współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
  6. przygotowywanie projektów uchwał w zakresie budżetu gminy i propozycji jego zmian,
  7. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnienia Wójta.

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.