Zastępca Wójta

Zastępca Wójta

Edward Przytuła
ul. dr Zysmana 1, 27-640 Klimontów
tel. 158661006; 158661100
fax. 158661847

Zadania Zastępcy Wójta

Zastępca Wójta:

  1. wykonuje zadania i kompetencje wyznaczone przez Wójta oraz zapewnia w powierzonym mu zakresie kompleksowe rozwiązanie problemów wynikających z zadań gminy i kontroluje działanie referatu oraz komórek organizacyjnych realizujących te zadania,
  2. zastępuje Wójta w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków we wszystkich sprawach Gminy z wyjątkiem zastrzeżonych zarządzeniem,
  3. w zakresie powierzonych zadań odpowiada bezpośrednio przed Wójtem,
  4. nadzoruje bezpośrednio działalność Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych,
  5. nadzoruje działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Zastępca Wójta pełni funkcję Kierownika Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych.

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.